Miljø

V leverer opptil 150 tonn med hønemøkk til Roverudmyra miljøstasjon som omgjøres og brukes til biogass.

Vi har en sentral plassering av gården. Rett nedenfor Sjusjøen, og med nærhet til Lillehammer i nord, og under en time i kjøring til Hamar i sør. Rett over grensen til Lillehammer kommune ligger Roverudmyra miljøstasjon, som vi har en avtale med om levering av hønemøkk. Avtalen er å kunne levere opptil 150 tonn med hønemøkk som omgjøres og brukes til biogass. Dette er positivt for dem, og gjør at vi bidrar til miljøet på en god og fremtidsrettet måte.

Våren 2021 bygde vi om hønehuset til to dyrerom med aviar (frittgående innredning). Dette er en stor investering for å imøtekomme forbrukernes ønske om frittgående høner. Frittgående høner gir bedre dyrevelferd.

Ringsaker Egg

Ringsaker Egg har tilegnet seg gode erfaringer fra de startet med egg i 2013, og har de siste årene lært mye. På bakgrunn av disse erfaringene velger de å satse på Ringsaker Egg, for å bli en sterkere aktør i markedet. Ringsaker Egg er med på å styrke Ringsakers matproduksjon og gi Ringsaker vekst.

Besøksadresse

Bekkedalsgutua 66
2616 Lismarka
post@ringsakeregg.no
Mob: 41 69 34 14

Følg oss

Facebook

Instagram