Om Ringsaker Egg

På gården Langsveen i Lismarka får hønene godt stell og for som gir delikate egg med ekstra gul og fin plomme – Perfekte til frokostbordet eller pannekakerøre.

Vi bygde nytt hønsehus som sto ferdig og ble tatt i bruk i 2013. Her har vi 7500 høner som produserer ca 130 tonn egg i året.

I 2018/2019 startet vi prosessen med å utvikle Ringsaker Egg. Heidi og Linn gikk etablererkurs i Brumunddal i 2019, for å tilegne seg kunnskap og ta til seg erfaringer i et gründermiljø.

Våren 2021 bygde vi om hønehuset til to dyrerom med aviar (frittgående innredning). Dette er en stor investering for å imøtekomme forbrukernes ønske om frittgående høner, frittgående høner gir bedre dyrevelferd.

Det er en satsning i Ringsaker på lokalmat og Ringsaker er en av de største landbrukskommunene i Norge. FN har 17 bærekrafts mål, og gjennom vår satsning er vi med på å ivareta fremtiden og styrke lokalmaten og skape fremtidige arbeidsplasser i Ringsaker.

Vi har tilegnet oss gode erfaringer fra vi startet med egg i 2013, og har de siste årene lært mye. På bakgrunn av disse erfaringene velger vi å satse på Ringsaker Egg, for å bli en sterkere aktør i markedet. Vi er med på å styrke Ringsakers matproduksjon og gi Ringsaker vekst. Når vi investerte i frittgående høner, investerte vi også i gjennomlysningsutstyr og maskinell vekt, slik at vi oppfyller alle krav for å kunne distribuere egg ut til kunder selv.

Ringsaker Egg

Ringsaker Egg har tilegnet seg gode erfaringer fra de startet med egg i 2013, og har de siste årene lært mye. På bakgrunn av disse erfaringene velger de å satse på Ringsaker Egg, for å bli en sterkere aktør i markedet. Ringsaker Egg er med på å styrke Ringsakers matproduksjon og gi Ringsaker vekst.

Besøksadresse

Bekkedalsgutua 66
2616 Lismarka
post@ringsakeregg.no
Mob: 41 69 34 14

Følg oss

Facebook

Instagram